Osaaminen ja koulutus

Työryhmä kokoaa FISC jäsenet, jotka ovat kiinnostuneet kyberalan koulutuksen ja osaamisen kehittämisestä. Ryhmän tarkoituksena on toimia kyberalan yritysten ja koulutusorganisaatioiden yhteistyöalustana. Työryhmässä käsitellään koulutukseen sekä tutkimuksen edistämiseen liittyviä asioita ja pyritään vahvistamaan alan koulutuksen työelämälähtöisyyttä osapuolten vuoropuhelulun avulla. Lue lisää kyberosaamistarpeista Suomessa Kyberosaamistarpeet esiselvityksestä.

Toiminta

  • Ryhmän jäsenyritysten ja organisaatioiden verkostoituminen
  • Viranomais- ja sidoryhmäyhteistyö
  • Tiedon jakaminen kyberalan yritysten osaamis- ja koulutustarpeista
  • Koulutuspoliittisten linjausten määrittely sekä kannanotot