Mitä teemme

Mitä teemme

Kyberturvallisuusteollisuuden kotimainen klusteri Finnish Information Security Cluster (FISC) – Kyberala Ry on kyber- ja tietoturvallisuusalan organisaatioiden edunvalvoja ja verkostoitumisalusta. FISC haluaa rakentaa turvallista digitaalista Suomea.

Vuonna 2012 perustetun klusterin jäsenistö koostuu kansallisesti merkittävistä tieto- ja kyberturvatuotteita ja -palveluita tarjoavista yrityksistä ja organisaatioista. Tavoitteena on myös kasvattaa ja kansainvälistää jäsenistömme liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistää kyberturvaosaamisen laajamittaista hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Uskomme vahvasti, että kyberturvallisuus koskettaa kaikkia yhteiskunnan jäseniä ja sen jatkuva parantaminen vaatii julkisen ja yksityisen sektorin laajaa yhteistyötä.
 

Fisc numeroina 2022