Mitä teemme

Mitä teemme

Kyberala ry on kyberturvallisuusteollisuuden vaikuttajaorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää alan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä sekä tieto- ja digitaalista turvallisuutta Suomessa ja EU:ssa yhteistyössä julkishallinnon, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Elinvoimainen kyberturvallisuusteollisuus luo perustan yhteiskunnan digitaaliselle elämälle ja hyvinvoinnille. Toimimme Teknologiateollisuus ry:n yhteydessä sen toimialajärjestönä.

 

Ydintehtävät​

Kyberala toteuttaa kolmea ydintehtäväänsä valituista strategiapainotuksista riippumatta.​

​Vaikuttaminen​

Huolehdimme, että jäsenorganisaatioidemme näkemykset huomioidaan yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Vaikuttavuuttamme vahvistaa tiivis yhteistyö Teknologiateollisuuden, sen toimialayhdistysten sekä muiden kumppaniemme kanssa. EU-päätöksentekoon vaikutamme sekä suoraan että eurooppalaisten järjestöjen kautta. Vahvistamme alan mainetta ja vetovoimaa.​

Jäsenpalvelu​

Jalostamme ja jaamme tietoa jäsentemme liiketoiminnan tueksi.​ Koulutamme ja neuvomme yrityksiä strategisten painotusten teemoissa. Osallistamme jäseniä toimintaamme ja tarjoamme verkostoitumismahdollisuuksia.

Jäsenten kasvu​

Kartoitamme vienti- ja kasvumarkkinoita, tuemme jäsenten Go-to-market –strategioita ja pyrkimyksiä, tuemme vientiekosysteemin sekä alan sijoittajaympäristön kehittymistä. Lisäämme tietoisuutta alasta, sen toimijoista sekä keskeisistä asiakysymyksistä.​ ​

 

Strategiset fokusalueet​

Tavoittelemamme yhä kilpailukykyisempää Suomea. Tämän kehityksen tuella pyrimme havaittavaan muutokseen Kyberalan yritysten toimintaympäristössä neljän strategisen tavoitteen kautta:​

Tuotannontekijöitä osaamistason nostosta ja maahanmuutosta

Parannamme uusien osaajien saatavuutta nopeutetuilla osaamisen kehittämisen toimilla.​

Kilpailuetua uusista teknologioista ja innovaatioista

Yritykset hallitsevat digitaaliset riskinsä uuden teknologian, tekoälyn ja datan käytöstä sekä omassa toiminnassaan että koko arvoketjussa. ​

Sääntelystä vipuvoimaa menestykseen​

Elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristö ilmentää eurooppalaisia arvoja. Sääntely vahvistaa hyvän digitaalisen elämän edellytyksiä ja tukee elinkeinoelämän arvonluontia. Julkisia varoja käytetään tehokkaasti ja markkinahäiriöttömästi.​

Talouskasvua ja brändietua kotimaasta ​

Edistämme tasonnostoa tieto- ja teknologiapolitiikassa ja panostuksia uuden digitaalisen pehmeän infrastruktuurin kehittämiseen sekä teknologian nopeampaan hyödyntämiseen ja innovaatioiden skaalaamiseen, toimien samalla suunnannäyttäjänä EU:lle.​

 

Vahva kansainvälinen kyberalan ekosysteemi sekä sietokykyiset digitaaliset rakenteet

 

 

Fisc numeroina 2022