Kasvu ja kansainvälistyminen

Työryhmään voivat kokoontua jäsenyritykset, jotka ovat kiinnostuneet kasvattamaan liiketoimintaansa erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Lisäksi ryhmässä valmennetaan yrityksiä osallistumaan erilaisiin yhteishankkeisiin esimerkiksi EU:n piirissä.

Toiminta

  • Verkostoitumisen mahdollistaminen potentiaalisten kumppaneiden kanssa
  • Yhteisiin rahoitushankkeisiin ja konsortioihin osallistuminen sekä niihin valmentaminen
  • Kokemusten jakaminen kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisestä, alan messuista ja muista tapahtumista
  • Yhteisten messumatkojen ja viennin edistämismatkojen organisoiminen
  • Kansainvälisten kyber- ja vastavien delegaatioiden vastaanottaminen
  • Yhteistyön aktivoiminen julkisen sektorin kanssa, kybertietoisuuden lisääminen

Käytännön kaupallisia toimia voidaan tarvittaessa rakentaa FISC Ry:n omistaman Cyberlab Oy:n kautta.

Työryhmän puheenjohtaja: Jarno Salonen, VTT