Cyberlab Oy

Cyberlab Oy on yhdistyksen kokonaan omistama voittoa tavoittelematon tytäryhtiö.

Cyberlabin missio on avustaa yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita parantamaan kyberresilienssiään sekä toimia kyberturvallisuusalan tapahtumien ja koulutuksen järjestäjänä.

Cyberlab on tarvittaessa hankeorganisaatio, joka yhdistää voimavaroja yhdistyksen jäsenistöstä, julkiselta sektorilta sekä vastaavista kohdemaan organisaatioista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.