Tutkimus kyberharjoitusympäristöistä käynnistetty – suomalaiset toimijat tiiviisti mukana kansainvälisessä hankkeessa

CyberSec4Europe on Horisontti 2020 -tutkimusohjelmasta rahoitettu tutkimus- ja kehittämishanke, johon osallistuu 43 toimijaa yhteensä 20 EU-jäsenvaltiosta sekä kahdesta liitännäismaasta. Suomesta hankkeessa ovat mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK sekä VTT. Molemmat tunnetaan laadukkaita kyberharjoitusympäristöpalveluja ja alan huippuosaamista tuottavina organisaatioina.

Kyseessä on tulevaisuuden kannalta merkittävä kansainvälinen hanke, sillä sen avulla tuotetaan tietoa Euroopan kyberturvallisuusteollisuuden, -teknologian ja -tutkimuksen osaamisverkoston toiminnan suunnitteluun ja rakentamiseen. Tässä työssä myös suomalaisten toimijoiden kannattaa siis olla mukana.

Yhteistyö hankekumppaneiden kanssa on ollut saumatonta ja erittäin sujuvaa, projektipäällikkö Jani Päijänen JAMK:sta ja Jarno Salonen VTT:ltä toteavat.

Harjoitusympäristöt mahdollistavat oppimisen

– JAMK:in IT-Instituutin asiantuntijat tuovat hankkeeseen osaamistaan kyberturvallisuuden AMK- ja YAMK-insinöörikoulutuksesta, kyberturvallisuuden soveltavasta tutkimuksesta sekä kyberharjoitteluympäristöistä, kertoo IT-Instituutin T&K-vastaava Tero Kokkonen

– Hankkeessa vastuullamme olevat tehtävät ovat osoitus pitkäjänteisestä ja systemaattisesta kehittymisestämme, korostaa myös JAMK:in T&K-asiantuntija Aimo Pellinen

Kyberharjoitukset tarjoavat osallistujille tärkeää näkökulmaa laajamittaisesta harjoittelutoiminnasta ja samalla on mahdollista saada harjoittelusta paljon uusia valmiuksia. 

– Järjestämme tässä hankkeessa kaksi kyberharjoitusta, joista ensimmäinen on aikataulutettu tammikuulle 2021. Harjoituksiin osallistujien taustat ovat heterogeeniset. He tulevat monista maista ja erilaisista kulttuureista, joten tässä on hieno mahdollisuus uuden oppimiseen myös meille, kertoo Jani Päijänen. 

Tietoturvan käytettävyys ja työvoimakysymykset esillä

VTT keskittyy hankkeessa tietoturvan käytettävyyttä, alan asiantuntijakoulutusta sekä työvoiman arviointia koskeviin teemoihin. 

– Olemme mukana tuottamassa menetelmiä ja suosituksia tietoturvan käytettävyyden varmistamiseksi sekä kartoittamassa, suunnittelemassa ja pilotoimassa kyberturvallisuuden koulutusohjelmia Euroopan tasolla, kertoo Jarno Salonen VTT:ltä.

Kysely Cyber Range -toiminnasta meneillään

CyberSec4Europe on julkaissut kansainvälisen kyselyn, jossa selvitetään olemassa olevien kyberharjoitusympäristöjen (Cyber Range) ominaisuuksia ja kokemuksia niiden käytöstä. Kyselyyn voivat vastata paitsi Cyber Range -palveluja tarjoavat toimijat, myös kaikki ne, joilla on kokemuksia niiden hyödyntämisestä. 

Kyselyyn voi vastata 7.5.2020 asti. Sen tulokset tullaan julkaisemaan CyberSec4Europe verkkosivuilla. 

Pääset tutkimukseen tästä: Cyber Range Survey

Jaa:

Ajankohtaista

Siirry ajankohtaista sivulle »