Pieni voi olla suurta – kyberalalla toimii myös useita mikroyrityksiä

Kyberturvallisuusalalla toimii useita pieniä yrityksiä, joiden toiminta perustuu yksittäisen ammattilaisen henkilökohtaiseen työhön ja osaamiseen. Tutustuimme kahteen alamme uuteen yritykseen sekä kokosimme tuoreiden yrittäjien kokemuksia ja ajatuksia yrittäjyydestä tietoturvallisuuden parissa.

Oma osaaminen ja työpanos yrittämisen ytimessä

Yrittäjän oma osaaminen ja kyky palvella asiakkaita yksilöllisesti on pienen yrityksen toiminnan perusta. Aloittavien pienyrittäjien arki koostuu asiantuntijatyöstä, asiakashankinnasta ja markkinoinnista sekä hyvien yhteistyöverkostojen ja sidosryhmien löytämisestä. Oma koulutus- ja osaamistausta ohjaavat valitsemaan toiminnan painospisteitä.

Vantaalaisen Myyrbase Oy:n perustajalla Kim Valtosella on tieto- ja viestintätekniikan perus- ja ammattitutkinto ja hän on hankkinut monipuolista työkokemusta IT-alan lisäksi muissa turvallisuusalan tehtävistä. Oman yrityksen perustaminen oli ollut Valtosella pitkään mielessä ja loppuvuodesta 2019 sattui sopiva tilaisuus toiminnan aloittamiseen.

– Vapaus, jatkuva oppiminen, ammattitaidon kehittäminen sekä uusien palveluiden kartoitus ovat parasta antia yrittäjyydessä. Tietysti ennen kaikkea parhaan mahdollisen palvelun tuottaminen asiakkaille antaa voimaa yrittäjyyteen, kertoo Valtonen. 

Jyväskyläläinen Tietoturvatalo Antti Silenius tarjoaa tietoturvallisuuden palveluita erityisesti pienyrityksille. Tietoturvallisuusala koetaan usein erittäin teknisenä ja pitkää alan koulutusta vaativana, mutta alalle tullaan nykyisin myös hyvin monipuolisella taustalla. Silenius on esimerkiksi rakentanut osaamistaan omaehtoisesti jo useamman vuoden, vaikka aiempi työhistoria on alun perin toiselta alalta.   

” Tuntui luonnolliselta lähteä yrittäjäksi kaikista riskeistä huolimatta, koska näen todellisen tarpeen siinä mitä teen ”

– Päätin keväällä 2020 perustaa erityisesti pienille yrityksille tietoturvapalveluita tarjoavan yrityksen. Osaamisvaatimukset pienyritysten tietoturvassa ovat hyvin lähellä yksityishenkilöiden osaamista. Erityisesti uskon, että kysymys on ennen kaikkea ihmisten ajattelutavan muuttamisesta ja asioiden hyvästä sisäistämisestä. Tuntui luonnolliselta lähteä yrittäjäksi kaikista riskeistä huolimatta, koska näen todellisen tarpeen siinä mitä teen, kertoo Silenius.

Kyberturvallisuuden perustason kehittämisessä riittää tekemistä 

Moni tietoturvayritys aloittaa toimintansa tietyn innovaation tai uuden palvelun ympärille. Samaan aikaan myös perustason tietoturvan kysyntä on kasvussa yhä uusien alojen digitalisoituessa aiempaa laajemmin.

– Liian moni yritys suhtautuu edelleen vähätellen kyberturvallisuuteen. Yrityksillä saattaa olla melko hyviä tietoteknisiä valmiuksia, mutta turvallisuuden ylläpidossa, valvonnassa ja kehittämisessä on monesti puutteita. Harmittavan usein myös henkilöstön opastus ja koulutus jäävät liian vähäiseksi, arvioi Valtonen.

”Liian moni yritys suhtautuu edelleen vähätellen kyberturvallisuuteen.”

Pienet yritykset tarvitsevat uuden turvallisuusteknologian lisäksi siis henkilöstön monipuolista osaamista ja koulutusta. Ihmiset ja hyvä turvallisuuskulttuuri käytäntöineen ovat lopulta tietoturvan keskeisimpiä elementtejä.

– Pitkälle viedyn teknisen automatisoinnin seurauksena tulevaisuudessa on kasvava tarve suurempien kokonaisuuksien ja tietoturvallisuuskulttuurin hallinnasta. Hyvä tietoturva on paljon muutakin kuin vain ohjelmistoja yrittäjän tietokoneella, muistuttaa Silenius.

Koronakevät on haastanut pienyrittäjien arkea

Tänä keväänä koronaviruksen aiheuttama tilanne on haastanut monen aloittelevan yrityksen arkea. Molemmat tietoturvayrittäjät arvioivat, että Suomessa pienten ja aloittelevien yritysten mahdollisuuksista tulisi pitää nyt erityistä huolta. Pienestä kun voi joskus myöhemmin tulla jotain suurta. 

”Pienten ja aloittelevien yritysten mahdollisuuksista tulisi pitää nyt erityistä huolta. Pienestä kun voi joskus myöhemmin tulla jotain suurta.”

– Pienien yritysten elinvoimaisuudesta tulisi nyt erityisesti huolehtia. Uusille pienyrityksille tulisi tarjota joustavasti tukea päivittäistoimintaan, muistuttaa Valtonen.

Samoilla linjoilla on Antti Silenius.

– Vaikka pienen yrityksen liikevaihto voi erityisesti poikkeusoloissa olla aluksi vähäisempää, se ei saa toimia esteenä esimerkiksi yrityksen perustamiselle tai tarjottavien rahoitusmekanismien saatavuudelle. Viranomaispäätösten tulee olla yhdenmukaisia ja läpinäkyviä, korostaa Silenius. 

Kasvu ja kansainvälistyminen tavoitteena

Kyberturvallisuusala on kasvanut viime aikoina vuosittain merkittävästi. Käytännössä markkinat ovat moninkertaistuneet kuluneen parinkymmenen vuoden aikana. Ala on myös hyvin kansainvälinen ja monet muut liike-elämän sektorit ovat yhä tiiviimmin kytköksissä arjen tietoturvakysymyksiin. Myös Valtonen ja Silenius pitävät sekä alan että oman yrityksensä kasvua tärkeänä tavoitteena.

– Pidemmän aikavälin suunnitelmani on kansainvälistyä tarjoamalla osaamista ainakin Euroopan tasolla, kertoo Silenius.

Pienet yritykset voivat päästä kansainvälistymään myös suurempien toimijoiden mukana. Juuri sen vuoksi monipuolisissa yhteisissä verkostoissa mukana oleminen on tärkeää. 

– Tavoitteena on kasvattaa Myyrbasesta merkittävä ja luotettava kumppani sekä vahva asiantuntijaorganisaatio tieto- ja yritysturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Uskon, että laaja kumppaniverkosto tuo mukanaan myös uusia mahdollisuuksia turvatekniikan ja tilasuunnittelun puolella, sanoo Valtonen.

Molemmat yrittäjät näkevät tietoturvallisuusalan tulevaisuuden positiivisena. Elinvoimaisen verkoston voima voi tarjota pienellekin mahdollisuuden kasvaa suureksi.

Tutustu kaikenkokoisiin jäsenyrityksiimme.

Jaa:

Ajankohtaista

Siirry ajankohtaista sivulle »