Teollinen Internet työryhmä

Työryhmän toimintaan osallistuvat FISC jäsenyritykset, jotka ovat kiinnostuneet teollisesta internetistä ja sen toimijoista asiakkaina ja alueen erityistarpeista. Ryhmän tavoitteina on:

Ryhmän tavoitteena on lisäksi edistää alueen ekosysteemien syntymistä jäsenyritysten verkostoitumisen asiakaskunnan sekä teknologiatoimittajien kanssa Suomessa ja kansainvälisesti sekä asiakasyritysten saaminen mukaan ryhmän toimintaan.