Organisaatio

Suomalaiset ihmiset tunnetaan maailmalla luovina, rehellisinä ja lupauksen pitävinä. Tämä on osana yritysten arvomaailmaa. Suomi tunnetaan vahvasti mobiilituotteista, korkeasta osaamisesta sekä avoimien teknologioiden hyödyntämisestä.

FISC jäsenistö koostuu pääosin keskisuurista tieto- ja kyberturvaan keskittyvistä yrityksistä ja jäsenmäärämme on noin 70 yritystä ja organisaatiota.

FISC päätavoitteena on tukea jäsenorganisaatioidemme kasvua kansallisesti ja erityisesti kansainvälisesti, pyrimme vahvasti edistämään private-public-partnership-periaatetta, keräämme markkinatietoa, koordinoimme kansainvälistymishankkeita joihin jäsenemme osallistuvat, pyrimme edistämään alamme koulutusta Suomessa sekä vaikuttamaan kansallisesti alamme kasvuedellytyksiin niin lainsäädännön kuin muidenkin tarvittavien toimenpiteiden kautta.

Olemme tiiviissä yhteistyössä Teknologiateollisuus Ry:n sekä alamme kansallisten ja kansainvälisten vaikuttajaorganisaatioiden kanssa.

FISC toimintaa koordinoi hallitus, joka koostuu varsinaisista jäsenistä sekä henkilökohtaisista varajäsenistä. Operatiivisesta toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja, jonka tukena on sihteeristö sekä työryhmät. Lisäksi FISC omistaa erillisen yrityksen Cyberlab Oy:n, joka toimii voittoa tavoittelemattomana yhteistyörakenteena jäsenyritysten markkinoinnissa, tutkimuksessa sekä kansainvälistymisessä.