Kyberturvallisuusala esittää tietoturvaseteliä digitaalisen turvallisuuden parantamiseksi

Tietojärjestelmien tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta on käyty viime aikoina erittäin tarpeellista keskustelua. On käynyt ilmi, että esimerkiksi kriittisten toimialojen tietojärjestelmien tietoturvallisuutta ei kyetä valvomaan uskottavasti. Viranomaisten resurssien rajallisuuden vuoksi myöskään säännöllisiä järjestelmiin kohdistuvia tarkastuksia tai arviointeja ei voida toteuttaa kattavasti. Työelämän, tuotannon ja palveluiden nopea digitalisoituminen sekä merkittävästi lisääntynyt etätyö edellyttävät nyt lisäpanostuksia suomalaisen yhteiskunnan kyberturvallisuuteen.

Tavoitteena tietoturvallisuuden määrätietoisen parantamisen käynnistäminen

Finnish Information Security Cluster – Kyberala ry esittää, että julkinen sektori suuntaa nopealla aikataululla varoja kriittisten tietojärjestelmien turvallisuuden tarkastamiseen ja parantamiseen. Tämä esitetään toteutettavaksi yrityksille, järjestöille, kunnille ja muille julkisen sektorin toimijoille tarjottavan tietoturvasetelin avulla. Seteli voitaisiin rahoittaa suuntaamalla siihen esimerkiksi EU:n elpymisvaroja.

Tietoturvasetelin avulla organisaatiot voisivat esimerkiksi hankkia tarkastuksen ja arvion järjestelmiensä tietoturvatasosta sekä ryhtyä parantamaan järjestelmiensä tietoturvaa määrätietoisesti.

– Tietoturvasetelin käyttöönotto olisi konkreettinen osoitus, että tietoturvallisuus ja tietosuoja ovat suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeitä asioita. Haluamme ryhtyä tekemään yhdessä enemmän työtä niiden kehittämiseksi, korostaa kyberalan toiminnanjohtaja Mika Susi.

Tietoturvasetelin käyttö soveltuisi kaikille toimialoille sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Sitä voitaisiin hyödyntää seuraavasti:

  • Järjestelmien tarkastus- ja arviointityö
  • Tietoturvan parantamiseen tähtäävät hankinnat
  • Henkilökunnan kouluttaminen ja osaamisen kehittäminen
  • Harjoittelutoiminta

15 000 euron suuruisella tietoturvasetelillä paljon positiivisia vaikutuksia

Tietoturvasetelin suuruus olisi 15 000 euroa hakijaorganisaatiota kohden. Tavoitteena olisi ensi vaiheessa saada setelille 1000 organisaation kattavuus. Tämä tarkoittaisi 15 miljoonan euron suuruista panostusta suomalaisen yhteiskunnan kyberturvallisuuden parantamiseen. Investoinnilla olisi välittömiä positiivisia vaikutuksia myös kyberturvallisuusalan tuotteiden ja palveluiden kehittymiseen sekä alan työllistämismahdollisuuksiin Suomessa.

– Käytännön yksityiskohdista ja setelin tehokkaimmasta toteutustavasta tulee vielä käydä yhdessä keskustelua. Olemme valmiit auttamaan parhaan ratkaisun löytämisessä. Tärkeintä on, että nyt panostamme tähän Suomessa yhdessä ja tosissamme, toteaa Susi.  

Linkki tiedotteeseen: Kyberturvallisuusala esittää tietoturvaseteliä digitaalisen turvallisuuden parantamiseksi

Lisätiedot ja mediayhteydet:

Toiminnanjohtaja Mika Susi, Finnish Information Security Cluster – Kyberala ry, 050-349 5008, etunimi.sukunimi(at)fisc.fi

Jaa:

Ajankohtaista

Siirry ajankohtaista sivulle »