Kyberalan viesti kehysriiheen: yhteiskunnan kyberturvallisuuteen on nyt panostettava aiempaa vahvemmin

Kyberturvallisuus on yhä vahvemmin osa yhteiskunnan kaikkien sektorien toimintaa. Siitä on muodostunut keskeinen osa kriittistä infrastruktuuria, yritystoimintaa, kansallista turvallisuutta ja kaikkien kansalaisten jokapäiväistä elämää. Suomessa toimiva menestyvä ja kasvava kyberturvallisuusala on keskeinen edellytys Suomen menestymiselle kansainvälisessä ympäristössä talouden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmista.

Kansallisen kyberturvallisuusstrategian kehittämisohjelman toimeenpanoon riittävä rahoitus

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla on valmisteltu kyberturvallisuusstrategian kehittämisohjelma, johon on koottu useita tarpeellisia toimenpiteitä. Kyberala katsoo, että kehittämisohjelman toimeenpanoon on tarpeen osoittaa pitkäaikainen ja riittävä rahoitus.

Panostetaan osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen

Kyberturvallisuus rakentuu vahvan osaamisen varaan. Nopeasti kehittyvä kyberturvallisuusala tarvitsee kasvavan määrän uusia osaajia. Tällä hetkellä alan yritykset kärsivät työvoimapulasta ja osaajista käydään kovaa kansainvälistä kilpailua. Siksi alan koulutuspaikkojen määrää on lisättävä merkittävästi nopeasti. Myös alan tutkimusohjelmien lisäämiseen sekä lisä- ja täydennyskoulutuksen järjestämiseen on panostettava vahvasti. Lisäksi tarvitaan panostuksia alan huippututkimukseen ja tuotekehitykseen.

Kyberturvallisuuteen kasvavasti julkisia investointeja

Kyberturvallisuuden parantamiseen ja kehittymiseen on panostettava julkisten hankintojen, yhteisen innovaatiotoiminnan sekä muiden investointien edistämisen avulla. Kyberturvallisuusinvestointeihin on myös löydettävä kannustavia malleja, jotka soveltuvat kaiken kokoisille toimijoille. Tällaisesta mallista hyvänä esimerkkinä toimii kyberalan esittämä tietoturvaseteli, jonka rahoitus on perusteltua turvata.

Käynnistetään kansallisen kyberturvallisuuden kasvu- ja osaamiskeskuksen toiminta ja turvataan sille riittävät voimavarat

Euroopan unioni on perustamassa kyberturvallisuuden kompetenssikeskuksen koordinoimaan EU:n kyberturvallisuuspanostuksia. Samalla jäsenmaihin perustetaan kansallisten koordinaatiokeskusten verkosto. Suomen koordinaatiokeskuksesta on muodostettava EU:n ja kansallisten panostusten kokonaisuutta ja sujuvaa tiedonkulkua hallinnoiva kyberturvallisuuden kasvu- ja osaamiskeskus, jonka toimintaan voidaan kytkeä myös innovaatio- ja kasvutoimintaa. Sen toimintaan tulisi osoittaa riittävä rahoitus ja kyberala tulee kytkeä kiinteästi sen toimintaan.

Jaa:

Ajankohtaista

Siirry ajankohtaista sivulle »