Koronatilanneseuranta kyberturvallisuusalalla

Koronavirus (Covid-19) vaikuttaa nyt kaikkien suomalaisten yritysten toimintaan. FISC Ry tekee yhteistyötä muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa viruksen leviämisen estämiseksi sekä sen aiheuttamien negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi. 

FISC pyrkii tarjoamaan laajennetusti erilaisia neuvontapalveluita ja muuta apua jäsenyrityksilleen. Hyödynnämme kumppaniverkostojamme järjestöissä ja viranomaisissa sekä välitämme tietoa aktiivisesti. Jäsenet voivat olla suoraan yhteydessä toiminnanjohtajaan, mikäli niillä on tarvetta apuun tai neuvontaan: https://www.fisc.fi/yhteystiedot/

Työryhmiemme toimintaan ja tapahtumiin on tullut muutoksia. Kaikessa yhteydenpidossa on siirrytty etäyhteyksien hyödyntämiseen.

Koko alamme pyrkii nyt poikkeuksellisissa oloissa omalla toiminnallaan varmistamaan kaikille turvalliset ja luotettavat mahdollisuudet liiketoimintaan ja työskentelyyn. Digitaalisen yhteiskunnan pyörät on pidettävä pyörimässä.

Hyödyllistä tietoa

Teknologiateollisuus Ry:n sivut: https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/tyosuhdeneuvoja-yrityksille-koronavirukseen-liittyvista-tilanteista

Lisätietoa rahoitusinstrumenteista: https://teknologiateollisuus.fi/fi/talous-ja-toimiala/teknologiateollisuus-ja-koronavirus/rahoitusinstrumentteja-yrityksille

Suomen yrittäjien sivusto: https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n koronasivusto: https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/19/ekn-koronasivusto/

Valtioneuvoston kanslian sivut: https://vnk.fi/etusivu

Jaa:

Ajankohtaista

Siirry ajankohtaista sivulle »