Cyber Security Nordic 2.-3.10.2019

FISC on mukana organisoimassa Cyber Security Nordic 2019 tapahtumaa yhdessä Messukeskuksen kanssa. Tutustu tapahtuman ohjelmaan täältä ja osallistu: https://cybersecuritynordic.messukeskus.com/

Tapahtumat: 2019 loppuvuosi

TAPAHTUMA AIKA PAIKKA JÄRJESTÄJÄ
FISC Johtoryhmänkokous 19.8.2019 13.00 – 16.00 Isäntä SSH, Helsinki FISC, SSH
Suuryritystyöryhmän kokous 28.8.2019 14:00 – 16:00 Isäntä Ericsson, Jorvas FISC, Ericsson
NECC Hallitus ja verkottumistapahtuma 4.-5.9.2019, kaksipäivää Karlskrona, Ruotsi Blue Sciencepark, NECC, FISC
HaVaRo FISC työpaja 10.9.2019 9.00 – 16.00 Traficom, Kumpula FISC, Traficom
ECSO SME kokous 17.9.2019, koko päivä Bryssel ECSO, FISC
Teollinen Internet-työryhmä 19.9.2019 14.00 – 16.00 Vahvistamatta FISC
ECSO Board 1.10.2019, koko päivä Messukeskus ECSO, FISC, F-secure
Nordic Cybersecurity Event 2.-3.10.2019, kaksi päivää Nordic Cybersecurity Event Suomnen Messut
ECSO SME pitch tapahtuma 15.10.2019, koko päivä Luxenbourg ECSO, FISC
FISC Johtoryhmän kokous 28.10.2019 13.00 -16.00 Keilranta, Espoo FISC, Nixu
Suuryritystyöryhmän kokous 6.11.2019 14.00 – 16.00 Isäntä Micrsosoft, Espoo FISC, Microssoft
HaVaRo FISC työpaja 26.11.2019 9.00 – 16.00 Traficom, Kumpula FISC, Traficom
Teollinen Internet-työryhmä 28.11.9.2019 14.00 – 16.00 Vahvistamatta FISC
FISC Jäsenkokous 11.12.2019 12.30 – 17.00 Vahvistamatta FISC
FISC Johtoryhmän kokous 16.12.2019 13.00 -16.00 Ruoholahti, Helsinki FISC, Accenture
Suuryritystyöryhmän kokous 17.12.2019 14.00 – 16.00 Isäntä Tieto, Espoo FISC, Tieto
FISC Johtoryhmän kokous 20.1.2019 13.00 -16.00 Vahvistamatta FISC
Cybertalk Salo 28.1.2020, 12.00 – 18.00 Isäntä Salon kaupunki Salon Kaupunki, FISC

Tapahtumat: 2018 alkuvuosi

Tulevat jäsenistön tapahtumat:

 • Johtoryhmän kokous: 9.4.2018 13 alkaen, Eteläranta 10
 • Hallituskokous: 23.4.2018 kello 13 alkaen, Eteläranta 10
 • Jäsenkokous: 12.6.2018 kello 12.00 alkaen, Eteläranta 10
 • ECSO yhtiökokous 20.6.2018, Bryssel
 • Teollinen Internet työryhmän kokous, Nixu Keilaranta 15B, Espoo, klo 14-16 10.4.2018

Muita tapahtumia:

 • EK:n Turvallisuusalan neuvottelupäivät 30.5 – 1.6.2018, jossa FISC vetää työpajan ”Kybervakoilu ilmiönä – perinteinen yritysvakoilu muutoksessa”. https://ek.fi/tapahtumat/turvallisuusalan-neuvottelupaivat-2018-tn-34/
 • Cyber Security Nordic 2018, 10-11.10.2018 Messukeskuksessa
  • Vuoden kiinnostavin kyberturvallisuuden tapahtuma Messukeskuksessa!
  • Messukeskus järjesti uuden Cyber Security Nordic -tapahtuman 26.-27.9. ensimmäistä kertaa.
  • Kyberturvallisuuteen keskittyvä tapahtuman sisältö on suunnattu toimitusjohtajille, liiketoimintapäättäjille, tietoturva- ja riskienhallinta-asiantuntijoille, turvallisuuspäälliköille ja kansainvälisille kävijöille.
  • https://cybersecuritynordic.messukeskus.com/?lang=fi

Suunnitteilla:

 • PIF-hankematkat Vietnam (huhti-toukokuu, 2018), Jarno Salonen hankevetäjä
 • Vientimatka Indonesia ja Filippiinit (touko-kesäkuu, 2018), Jarno Salonen hankevetäjä
 • Aamiaiskoulutukset jatkuvat alustavalla suunnitelmalla
  • EK:n kanssa suunnitteilla kaksi tilaisuutta syyskuu sekä marraskuu, 2018
  • Teknologiateollisuus ry:n kanssa kesäkuussa
  • Huoltovarmuuskeskuksen kanssa kevään 2018 aikana

Tapahtumat: 2017 loppuvuosi

 • Nordic Cybersecurity Event, 26.-27.9.
 • ECSO SME työryhmänkokous, 28.9.
 • Puolustustyöryhmän kokous, 12.10.
 • Turvallaantietoturvasta tilaisuus, Kyberriskit, 19.10.
 • Suomi ja tekoäly alustatalouden aikakaudella, 23.10.
 • Kyberverstas II, 10.11.
 • FISC ry:n johtoryhmäkokous, 13.11.
 • EK & FISC GDPR Aamiasseminaari, 17.11.
 • Hallituksen kokous, 27.11.
 • Turvallaantietoturvasta tilaisuus, GDPR Asiakastarinat, 29.11.
 • Slush 2017, 30.11.
 • FISC ry:n sääntömääräinen syyskokous, 13.12.
 • FISC ry Teollinen Internet kokous, 14.12

Tiedote: Tiedustelulainsääntöä tarvitaan Suomessa

Toimintakykyinen sotilas- ja siviilitiedustelu edistävät Suomen turvallisuuspoliittisten intressien toteutumista nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Elinkeinoelämä pitää tärkeänä, että tiedustelua koskeva lainsäädäntö on kokonaisuus, jossa viranomaisten toimivaltuudet, niiden käytön valvonta, yksilöiden perusoikeudet ja elinkeinopoliittiset kysymykset ovat tasapainossa.

Elinkeinoelämä on ollut tiiviisti mukana sotilas- ja siviilitiedustelulainsäädännön valmistelussa. Työryhmien valmistelutyötä on tukenut myös elinkeinoelämän oma seurantaryhmä. Elinkeinoelämä on korostanut valmistelutyössä hyvää yrityssalaisuuden suojaa, viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyötä turvallisuusuhkien torjunnassa sekä nopeasti kehittyvän teknologian roolia.

Suomalaisilla viranomaisilla tulee olla selkeä valtuutus käyttää tarpeellisia ja oikeasuhtaisia keinoja digitaalisessa ympäristössä. On myös tärkeää varmistaa, etteivät uudistuvat toimivaltuudet aiheuta elinkeinoelämälle kustannuksia tai heikennä yritysten kilpailukykyä ja toimintamahdollisuuksia.

FISC ry pitää tärkeänä, että tiedustelu saadaan Suomessa sääntelyn piiriin ja elinkeinopoliittiset kysymykset huomioidaan tarkasti, sillä kansainvälisessä kilpailussa investoinnit hakeutuvat vakaaseen ja ennustettavaan ympäristöön. Tiedustelutoiminnasta ja sen suhteesta muihin yhteiskunnan toimintoihin on siksi tarpeen säätää selkeästi lailla, jonka toimivuutta on myös tarpeen seurata ja arvioida säännöllisesti.

Elinkeinoelämän sekä kyberturvateollisuuden toimintaedellytyksiä koskevia kysymyksiä on käsitelty runsaasti lainsäädännön valmistelun aikana. Turvallisuusuhkien tunnistamisessa ja torjunnassa yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä on yhä merkittävämmässä roolissa. Erityisesti digitaalisia tuotteita ja palveluita tuottavien tai niitä hyödyntävien yritysten kannalta on tärkeää, että niiden toimintaa koskeva lainsäädäntö on selkeää, tarkkarajaista ja ennustettavaa, eikä horjuta kansalaisten tai yritysten luottamusta digitaaliseen ympäristöön.

FISC ry on ollut tiiviisti mukana valmistelutyössä EK:n koordinoiman tiedustelulakien seurantaryhmän kautta.

− FISC ry:n hallitus kokoaa jäsenistä koostuvan työryhmän perehtymään nyt mietintöjen sisältöön huolellisesti ja FISC ry tulee ottamaan tarkempiin yksityiskohtiin kantaa lausunnossamme, jonka sisältöä koordinoimme myös tiiviisti yhteistyössä EK:n sekä muiden elinkeinoelämän avainjärjestöjen kanssa, toteaa FISC ry:n toiminnanjohtaja Juha Remes.

Linkit mietintöihin:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79759

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79757

http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1476095590535.html

Tiedotteen voit ladata pdf muodossa tästä.

KUTSU Yhteistyötilaisuus FISC:n jäsenille 23.1.2017 klo 14.30

Sorry, but you do not have permission to view this content.

FISCin ECSO-jäsenyys eurooppalaistamaan Suomen pk-yrityskenttää

Finnish Information Security Cluster FISC ry koordinoi Suomen osallistumista n. 450 M€:n EU-rahoitteisessa kyberturvallisuuden tutkimuskokonaisuudessa, ja suorastaan Euroopan yritysyhteistyön näköalapaikalla. ECSOn (European CyberSecurity Organisation) työn tuloksena syntyvät hankkeet avaavat suomalaisille yrityksille mahdollisuuden kehittää kyberturvallisuustuotteita ja palveluja kansainvälisesti korkeatasoisissa TKI-konsortioissa.

Lue lisää oheisesta tiedotteesta.

Lausunto: luonnos valtioneuvoston asetukseksi vahvan sähköisen palveluntarjoajien luottamusverkosta

FISC ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vahvan sähköisen palveluntarjoajien luottamusverkosta. Ehdotettu luottamusverkosto tarjoaa teknisiä malleja vahvan sähköisen tunnistuspalveluiden tuottamiseksi sekä myös rinnakkaisten tunnistusratkaisuiden käyttömahdollisuuden valtiollisissa palveluissa. Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä

FISC:in teesit kyberalan kilpailukyvyn parantamiseksi

FISC haluaa edistää muun muassa kyberalan kasvua, kilpailukyvyn parantamista, investointien lisääntymistä alalle sekä uusien yrityksien syntymistä. FISC:in mielestä Suomessa tulisi tehdä toimia kyberturvallisuusalan kilpailukyvyn parantamiseksi. Painopisteet ovat vuoden 2016 aikana seuraavissa kokonaisuuksissa.

 • Julkisen sektorin kyberhankinnat tulisi painottua suomalaisen kyberturva-alan ratkaisuihin
 • Suomen tulisi toimia yhtenäisemmin ja aktiivisemmin kansainvälisellä areenoilla kyberturva-alan edistämiseksi
 • Kyberalueen koulutusta, tutkimusta ja innovaatiotukea ei tulisi vähentää

Lue lisää FISC:in kolmesta vaikuttamisen teesistä.

Ohjelmistoyrittäjät ry:n tapahtumia FISC:in jäsenille

Ohjelmistoyrittäjät järjestävät tapahtumia syksyllä, joihin FISC:in jäsenet ovat myös tervetulleita. Katso lisätiedot tapahtumista täältä.

Kommentti julkisten hankintojen rooliin Suomen kyberkilpailukyvyn kehittämisessä

Kommentti julkisten hankintojen rooliin Suomen kyberkilpailukyvyn kehittämisessä: strategia ei toteudu käytännössä.

Katso FISC:in kommentti liitteenä

 

FISC jäsentapaaminen: 10.6.2015

10.6.2015, 12.00 – 17.00, Eteläranta 10. Ilmoittautuminen avataan myöhemmin.

Tapaa jäsenet aamiaisella Etelärannassa

14.4.2015, 8.30 – 10.30 aamiainen, Eteläranta 10, Helsinki. Tervetuloa!

21.5.2015, 8.30 – 10.30 aamiainen, Eteläranta 10, Helsinki. Tervetuloa!

FISC vuosikokous: 2.12.2014

FISC vuosikokous: 2.12.2014, 12-17, Eteläranta 10. Ilmoittautumiset erillisen ohjeen mukaisesti Lyyti-järjestelmään.

Cyberlab jäsentyöpaja: 4.11.2014, 13-16, Eteläranta 10

Cyberlab jäsentyöpaja: 4.11.2014, 13-16, Eteläranta 10. Ilmoittautumiset sähköpostitse toiminnanjohtajalle.