Lausunto: luonnos valtioneuvoston asetukseksi vahvan sähköisen palveluntarjoajien luottamusverkosta

FISC ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vahvan sähköisen palveluntarjoajien luottamusverkosta. Ehdotettu luottamusverkosto tarjoaa teknisiä malleja vahvan sähköisen tunnistuspalveluiden tuottamiseksi sekä myös rinnakkaisten tunnistusratkaisuiden käyttömahdollisuuden valtiollisissa palveluissa. Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä

FISC:in teesit kyberalan kilpailukyvyn parantamiseksi

FISC haluaa edistää muun muassa kyberalan kasvua, kilpailukyvyn parantamista, investointien lisääntymistä alalle sekä uusien yrityksien syntymistä. FISC:in mielestä Suomessa tulisi tehdä toimia kyberturvallisuusalan kilpailukyvyn parantamiseksi. Painopisteet ovat vuoden 2016 aikana seuraavissa kokonaisuuksissa.

  • Julkisen sektorin kyberhankinnat tulisi painottua suomalaisen kyberturva-alan ratkaisuihin
  • Suomen tulisi toimia yhtenäisemmin ja aktiivisemmin kansainvälisellä areenoilla kyberturva-alan edistämiseksi
  • Kyberalueen koulutusta, tutkimusta ja innovaatiotukea ei tulisi vähentää

Lue lisää FISC:in kolmesta vaikuttamisen teesistä.

Ohjelmistoyrittäjät ry:n tapahtumia FISC:in jäsenille

Ohjelmistoyrittäjät järjestävät tapahtumia syksyllä, joihin FISC:in jäsenet ovat myös tervetulleita. Katso lisätiedot tapahtumista täältä.

Kommentti julkisten hankintojen rooliin Suomen kyberkilpailukyvyn kehittämisessä

Kommentti julkisten hankintojen rooliin Suomen kyberkilpailukyvyn kehittämisessä: strategia ei toteudu käytännössä.

Katso FISC:in kommentti liitteenä

 

FISC jäsentapaaminen: 10.6.2015

10.6.2015, 12.00 – 17.00, Eteläranta 10. Ilmoittautuminen avataan myöhemmin.

Tapaa jäsenet aamiaisella Etelärannassa

14.4.2015, 8.30 – 10.30 aamiainen, Eteläranta 10, Helsinki. Tervetuloa!

21.5.2015, 8.30 – 10.30 aamiainen, Eteläranta 10, Helsinki. Tervetuloa!