Hallitus ja johtoryhmä

Hallitus

Samu Konttinen, puheenjohtaja
Petri Kairinen, varapuheenjohtaja
Kaisa Olkkonen
Tua Huomo
Timo Lehtimäki
Jari Mielonen
Teppo Kattilakoski
Tommi Rasila
Harri Koponen
Ville Peltola

Johto

Juha Remes, toiminnanjohtaja
Erka Koivunen
Kim Westerlund
Jorma Mellin
Reijo Savola
Mika Laaksonen
Tapani Lehtinen
Markku Korkiakoski
Yacine Zaitri
Aapo Cederberg
Jukka Viitasaari

Jarno Salonen, Projektipäällikkö, Aasian hankkeet
Ari Knuuti, Puolustustyöryhmän puheenjohtaja
Jukka Kyberöinen, Teollinen Internet työryhmän puheenjohtaja